Študijný odbor GEOLÓGIA

Úvod ŠtúdiumŠtudijný odbor GEOLÓGIA

 

 

 

V rámci ŠP Aplikovaná geológia sa štúdium zameriava na objasnenie a porozumenie teoretických vedomostí a poznatkov z geológie a paleografie. Počas terénnych cvičení študenti aplikujú naučené pracovné postupy a činnosti priamo v teréne. Získané geologické údaje graficky a digitálne spracúvajú a vyhodnocujú. Absolventi štúdia sa uplatnia ako odborníci pre geologický prieskum a výskum. Na štúdium nadväzuje doktorandský stupeň v študijnom programe Geochémia.