Štúdium

Úvod Štúdium

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci katedry orientujú svoju činnosť na prípravu kvalifikovaných odborníkov v týchto študijných odboroch (ŠO) a programoch (ŠP):

 

1)

ŠO

1.1.1 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

ŠP

Učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.), Odborová didaktika (PhD.)

štúdium

bakalárske, magisterské a doktoradnské

rigorózne konanie

právo udeľovania titulu PaedDr. v ŠP Učiteľstvo geografie

2)

ŠO

4.1.35 GEOGRAFIA

ŠP

Geografia (Bc.), Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.)

štúdium

bakalárske a magisterské

rigorózne konanie

právo udeľovania titulu RNDr. v ŠP Geografia a rozvoj regiónov

3)

ŠO

4.1.23 GEOLÓGIA

ŠP

Aplikovaná geológia (Bc. a Mgr.), Geochémia (PhD.)

štúdium

bakalárske, magisterské a doktorandské

rigorózne konanie

právo udeľovania titulu RNDr. v ŠP Aplikovaná geológia