História

Úvod O násHistória

História Katedry


     Začiatky vyššieho geografického vzdelávania v Banskej Bystrici možno datovať do školského roku 1949/1950, keď začalo v Banskej Bystrici pôsobiť konzultačné stredisko Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave pre doplňujúce a diaľkové štúdium učiteľov geografie. 

  

     Katedra geografie bola založená v r. 1954 na Vyššej pedagogickej škole. Zameriavala sa na prípravu a výchovu kvalifikovaného učiteľa. Na dvadsaťosem rokov (1964-1992) sa stala súčasťou Pedagogickej fakulty a bola inštitúciou, na ktorej študovali študenti nielen zo stredného Slovenska, ale aj z iných regiónov.

     

     Od r. 1992 bola Katedra geografie súčasťou Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) a od r. 1995 je súčasťou Fakulty prírodných vied UMB. Pole pôsobnosti vo výučbe, vede a výskume katedra rozšírila o geológiu a krajinnú ekológiu.