Kto sme

Úvod O násKto sme
Členovia katedry
 
 
 PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia: Zástupkyňa vedúceho katedry
 prof. Ing. Jozef Kobza,CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.
 doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
 Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
 Mgr. Štefan Ferenc, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 Mgr. Štefan Ferenc, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 RNDr. Tibor Madleňák, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 RNDr. Matej Masný, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
 Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 RNDr. Martina Škodová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
  RNDr. Karol Weis, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
 Mgr. Michaela Žoncová, PhD
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
 RNDr. Roberta Prokešová, PhD
 Ľubomír Suja  Mgr. Zuzana Doležajová